مشاهده همه 2 نتیجه

پوشک ببم سایز ۴

99,000 تومان
 • دارای لایه سبز فوق جاذب
 • دارای لایه خارجی پارچه مانند نرم
 • دارای نوارهای پهلو با خاصیت کشسانی برای آزادی حرکت
 • دارای لایه های داخلی نرم و لایه عبوردهنده هوا برای محافظت از پوست
 • دارای لایه های محافظ عمودی برای جلوگیری کامل از نشت
 • دارای انحنای مخصوص بند ناف برای محافظت از بند ناف
 • ساختار آناتومیک ظریف برای راحتی بیشتر

پوشک ببم سایز ۵

85,000 تومان
 • دارای لایه سبز فوق جاذب
 •  دارای لایه خارجی پارچه مانند نرم
 •  دارای نوارهای پهلو با خاصیت کشسانی برای آزادی حرکت
 •  دارای لایه های داخلی نرم و لایه عبوردهنده هوا برای محافظت از پوست
 •  دارای لایه های محافظ عمودی برای جلوگیری کامل از نشت
 •  دارای انحنای مخصوص بند ناف برای محافظت از بند ناف
 •  ساختار آناتومیک ظریف برای راحتی بیشتر