نمایش یک نتیجه

جرمگير سطوح گلرنگ ۱ لیتری

  • جرم گیر و توالت شوی
  • مناسب جهت پاک کنندگی سطوح سرویس های بهداشتی
  • ازبین برنده لکه و رسوبات خشک و سخت