• مقدمه صابون، به تعریف علم شیمی، نمک یک اسید چرب است. صابون عمدتاً برای شستوشو، حمامکردن و پاکیزگی استفاده میشود، ولی در ریسیدن پارچه هم از صابون استفاده میگردد و جز مهمی از روانسازها است. به ترکیب صابون با روغن به صورت نسبتاً جامد گریس گفته میشود. صابونهای تمیزکاری و تطهیر عمدتاً از جمعآوری روغنها […]

جهت
بستن

سبد خرید

بستن

علاقه‌مندی

دیده شده های اخیر

بستن

بستن

دسته بندی ها